prawo
 
Szukanie zaawansowane
   
 
Home Rejestracja FAQ Użytkownicy Grupy Galerie  
 
 


Forum prawo Strona Główna SEMESTR VIII / Prawo handlowe / Wykład Pierwszy wykład
Wyświetl posty z ostatnich:   
       
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu

Sob 14:08, 14 Lut 2009
Autor Wiadomość
Anna Gogolok
Dołączył: 19 Paź 2006
Posty: 566
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Górki k. Opola

Temat postu: Pierwszy wykład

Miałam wczorej mały poślizg - nie zanotowałam obowiązujących nas podręczników. Proszę rzyczliwych o uzupełnienie tej informacji.

Ponadto w związku z tym, że większość osób musiała wyjść w trakcie wykładu na egzamin oferuję swoje notatki. Zamieszczę je na forum najpóźniej w poniedziałek.


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Sob 18:00, 14 Lut 2009
Autor Wiadomość
agatatg
Dołączył: 24 Paź 2006
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

Temat postu:

- K. Kruczalak Prawo handlowe
- E. Boniuszko Prawo handlowe w praktyce
- A. Witosz Przekształcenia spółek handlowych
i komentarz pod red. Frąckowiaka


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Nie 15:24, 15 Lut 2009
Autor Wiadomość
Krzysztof K
Dołączył: 19 Paź 2006
Posty: 295
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Opole

Temat postu:

Kupcie w wydawnictwie ,trzeba jeszcze dodać koszty wysyłki ale przy okazji mozna cos jeszcze wziąć : [link widoczny dla zalogowanych]

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Krzysztof K dnia Nie 15:24, 15 Lut 2009, w całości zmieniany 1 raz
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 0:27, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
Anna Gogolok
Dołączył: 19 Paź 2006
Posty: 566
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Górki k. Opola

Temat postu:

Wykład 1 – Prawo handlowe
Podział spółek
A. Podział na spółki:
- prawa cywilnego (spółka cywilna)
- prawa handlowego (wszystkie pozostałe)

B. Podział – spółki zgodnie z KSH można podzielić na:
- spółki osobowe (jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna)
- spółki kapitałowe (S.A. oraz Sp. z o.o.)

Cecha Sp. osobowa Sp. kapitałowa
Osobowość prawna Ułomna osoba prawna Pełna osobowość prawna
Struktura organizacyjna Brak systematyki Usystematyzowana i obligatoryjna
Prowadzenie i reprezentacja Wspólnicy Organy (Zgromadzenie Wspólników, Zarząd, Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna)
Kapitał NIE
* wyjątek spółka komandytowo-akcyjna 50 tyś. TAK - obligatoryjnie
Odpowiedzialność za zobowiązania Wspólnicy Spólka

Definicja legalna spółki jawnej – art. 22 KSH - Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
Definicja działalności gospodarczej - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.(stawa o swobodzie…)
Definicja przedsiębiorstwa - Przedsiębiorstwo wg art. 55 z indeksem pierwszym KC - jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości;
4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Cechy:
- Samodzielność
- Prowadzenie przedsiębiorstwa
- Własna nazwa: Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna".

Jako wspólnik nie może występować Gospodarstwo pomocnicze ani zakład budżetowy (zakład komunalny)

Założenie i rejestracja:
Umowa spółki – forma pisemna zwykła pod rygorem nieważności. Jeżeli umowa przewiduje wniesienie jako wkładu prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, konieczne jest zawarcie w formie aktu notarialnego zgodnie z wymogiem art. 158 KC, pod rygorem nieważności w całości lub części (art. 58 § 3 KC).
Zgodnie z treścią art. 25 KSH umowa spółki jawnej powinna zawierać firmę (określoną wedle wymogów art. 24 KSH) i siedzibę spółki, określenie wkładów określonych przez każdego wspólnika i ich wartości, przedmiot działalności spółki. Umowa spółki może zawierać także inne postanowienia dotyczące np. sposobu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, podziału zysków i strat, powodów rozwiązania spółki i innych kwestii uregulowanych w kodeksie.

Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Handlowego (Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki)
Druki: W1, WB, WK, WM
Koszty wpisu: 750 zł + 500 zł za ogłoszenie w MSiG
Ogłoszenie może nastąpić w innym ogólnopolskim periodyku ukazującym się nie rzadziej niż raz w miesiącu (płomyk lub miś ;P).
Ogłoszenie zmian – odpowiednio 400 zł i 250 zł

Do rejestracji spółki zobowiązani są wszyscy wspólnicy.
Do wniosku załącza się obowiązkowo wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki (poświadczone notarialnie podpisy)
Sąd ma 14 dni na wpis (termin instrukcyjny)

Wpis do KRS ma charakter:
- konstytutywny – nabywa osobowość z momentem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie
- deklaratoryjny
- obligatoryjny - obowiązkowy


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Anna Gogolok dnia Wto 0:36, 17 Lut 2009, w całości zmieniany 1 raz
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 0:45, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
Anna Gogolok
Dołączył: 19 Paź 2006
Posty: 566
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Górki k. Opola

Temat postu:

REPREZENTACJA i ODPOWIEDZIALNOSC ZA ZOBOWIAZANIA

Odpowiedzialność – charakter:
- solidarny – przysługują roszczenia regresowe
- subsydiarny – tzw. BUFOROWY – polega na tym, że wierzyciel najpierw zaspokoi należności z majątku spółki a dopiero w drugiej kolejności z majątku osobistego wspólnika. Po uzyskaniu postanowienia komornika o bezskutecznej egzekucji.
- nieograniczony – całym majątkiem.

Przystąpienie nowego wspólnika do spółki, nowej spółki do spółki
- obowiązuje zasada ciągłości tj. odpowiedzialność nowego wspólnika rozciąga się na zobowiązania spółki powstałe przed jego przystąpieniem do spółki.
Wniesienie przedsiębiorstwa jednoosobowego do spółki: ta sama sytuacja.

Reprezentacja spółki polega na dokonywaniu czynności prawnych, a więc przede wszystkim wchodzeniu w stosunki cywilnoprawne z osobami trzecimi znajdującymi się na zewnątrz spółki. W zasadzie, jak stanowi art. 29 § 1 KSH. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Na mocy art. 29 § 2 KSH wspólnicy mogą jednak w umowie spółki (nie późniejszej uchwale) zdecydować, iż dany wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki lub ustanowić zasadę reprezentacji łącznej z innym wspólnikiem lub prokurentem w odniesieniu do niektórych lub wszystkich czynności. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki jest ujęte szeroko, rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki związane z działalnością spółki jako podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo (art. 30 § 1 KSH).

Ograniczenie może nastąpić:
- pozbawieniem prawa reprezentacji w drodze uchwały wspólników
- wyznaczeniem reprezentacji łącznej
- wyznaczenie jednego wspólnika do reprezentacji

Prowadzenie spraw spółki polega na podejmowaniu czynności i decyzji we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółkowego i w tej mierze koniecznych, chodzi tu tylko o czynności wewnętrzne, nie powodujące bezpośrednio skutków prawnych dla osób trzecich. Do kategorii takich spraw należy podejmowanie decyzji związanych z kierowaniem bieżącą działalnością spółki w zakresie zawierania umów, sporządzanie bilansu, prowadzenie ksiąg i korespondencji. Wyróżnić tu można trzy kategorie takich spraw:
- decyzje nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki;
- decyzje przekraczające ten zakres;
- tzw. czynności nagłe.
Generalnie każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki we wszystkich wymienionych zakresach (art. 39 § 1 KSH) tj, może samodzielnie decydować o sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności, uczestniczyć w podejmowaniu uchwał w razie sprzeciwu i w sprawach przekraczających ten zakres. Umowa lub późniejsza uchwała wszystkich wspólników może jednak ograniczyć jego uprawnienia w tym zakresie poprzez wskazanie spraw, w których może on podejmować decyzje, a nawet powierzyć prowadzenie spraw spółki tylko niektórym ze wspólników, bądź niektórym ze wspólników łącznie z osobami trzecimi, z wyłączeniem pozostałych wspólników.
Czynności nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki może podejmować samodzielnie każdy ze wspólników bez uprzedniego porozumienia się z pozostałymi wspólnikami, chyba, że przed zakończeniem czynności inny wspólnik wyrazi swój sprzeciw; w takim wypadku dla kontynuowania czynności potrzebna jest uchwała wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki (art. 39 § 2 i 3KSH).
Dla dokonywania czynności przekraczających zwykły zakres zawsze potrzebna jest uprzednia uchwała wspólników, którą może potem realizować także jeden ze wspólników. W tych sprawach wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także tych wyłączonych od prowadzenia spraw spółki (art. 43 KSH). Podobnie jak w powyższym przypadku, jeżeli umowa spółki nie przewiduje podejmowania uchwał większością głosów, winny one zapadać jednomyślnie.
Przez czynności nagłe należy rozumieć takie czynności przekraczające zwykły zakres, co do których nie ma możności uzyskania uprzedniej uchwały wspólników, a ich podjęcie jest konieczne dla uchronienia spółki przed niepowetowaną stratą. Czynności nagłej może dokonać każdy wspólnik, lecz tylko spośród tych wspólników, którym służy prawo prowadzenia spraw spółki.
Jak stanowi art. 47 KSH, prawo prowadzenia spraw spółki może być z ważnych powodów odebrane wspólnikowi na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, która to reguła znajduje również zastosowanie do zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki.
Czynności prowadzenia spraw spółki wykonywane są bez wynagrodzenia.


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 0:52, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
Anna Gogolok
Dołączył: 19 Paź 2006
Posty: 566
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Górki k. Opola

Temat postu:

Należy rozróżnić odpowiedzialność za zobowiązania spółki a obowiązek udziału w zyskach i stratach spółki. Przy udziale w stratach – można w umowie spółki zwolnić wspólnika lub kilku wspólników z udziału w ich pokryciu.

ROZWIAZANIE SPÓŁKI
Rozwiązanie spółki jawnej nastąpić może z następujących powodów:
1) z mocy samego prawa,
2) z przyczyn ustalonych w umowie spółki – wszystkie zgodne z przepisami prawa.
3) z woli wspólników osób trzecich albo na mocy orzeczenia sądowego.

Ad 1).
Rozwiązanie spółki z mocy prawa powodować mogą następujące zdarzenia:
- ustąpienie lub śmierć wspólnika spółki dwuosobowej (gdy umowa nie przewiduje wstąpienia w jego miejsce spadkobiercy) oraz zaistnienie po stronie jednego ze wspólników spółki dwuosobowej ważnego powodu do ustąpienia ze spółki;
- upadłość spółki, chyba że postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone,
- upadłość wspólnika, choćby postępowanie upadłościowe zostało umorzone lub uchylone, chyba że upadły wspólnik zostanie wyłączony i jego udział wypłacony. Rozwiązaniu spółki z tego powodu mogą zapobiec wspólnicy na mocy stosownego postanowienia umownego lub późniejszej uchwały podjętej niezwłocznie,
- śmierć wspólnika, chyba że umowa spółki lub późniejsza uchwała wspólników podjęta niezwłocznie postanowią o dalszym trwaniu spółki między pozostałymi wspólnikami. Umowa spółki może przewidywać wstąpienie spadkobierców wspólnika na jego miejsce, z tym, że jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa zmarłego wspólnika służą im wszystkim łącznie, do ich wykonywania powinni wskazać spółce jedną osobę (art.. 60 KSH), w przeciwnym zaś wypadku każdy ze spadkobierców staje się wspólnikiem jawnym.

Ad 2).
Przyczyny rozwiązania spółki przewidziane w umowie spółki mogą być następujące: upływ czasu, na który spółkę zawarto, osiąganie przez spółkę strat w ciągu określonej ilości kolejnych lat obrotowych. W przypadku, gdy pomimo zaistnienia przyczyn rozwiązania przewidzianych w umowie, spółka nadal prowadzi działalność za zgodą wszystkich wspólników, uważa się ją przedłużoną na czas nieoznaczony (art. 59 KSH). Zgoda ta może być wyrażona w sposób dorozumiany przez brak sprzeciwu wobec prowadzenia spraw spółki przez jednego ze wspólników.

Ad 3).
Rozwiązanie spółki z woli wspólników, osób trzecich lub na mocy orzeczenia sądu powoduje:
- jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
- wypowiedzenie umowy przez wspólnika, co może nastąpić tylko gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony (z zastrzeżeniem art. 61 § 2 KSH, iż spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się zawartą na czas nieoznaczony) albo została milcząco przedłużona na taki czas. Wypowiedzenie takie, zgodne z dyspozycją art. 61 § 1 KSH, może nastąpić na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, z tym, że umowa spółki może zastrzec krótszy lub dłuższy termin wypowiedzenia. Stosownie do art. 60 § 3 KSH wypowiedzenie powinno mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.
- wypowiedzenie przez wierzyciela osobistego wspólnika, które może nastąpić, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed wypowiedzeniem przeprowadzono bezskuteczną egzekucję z ruchomości wspólnika, a wierzyciel na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia lub rozwiązania spółki. Wypowiedzenie może nastąpić na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, a w czasie krótszym, jeżeli umowa spółki taki przewiduje (art. 62 § 2 KSH).

Rozwiązanie spółki w rozumieniu zakończenia jej bytu prawnego następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

Wypowiedzenie - 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 0:57, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
Anna Gogolok
Dołączył: 19 Paź 2006
Posty: 566
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Górki k. Opola

Temat postu:

Przedmiotem następnego wykładu będzie spółka komandytowa.
Egzamin - 14 marca - o ile się nie pomyliłam
Na ćwiczenia PROKURA (tylko zakrez z KC)

Jeżeli do ww. opracowania macie jakieś uwagi to proszę - każda jest cenna.

Na egzamin zwróćcie uwagę na:
- defnicję spółki i jej cechy (samodzielność, przedsiębiorczość i własną nazwę)
- składniki umowy spółki
- charakter wpisu do KRS
- cechy odpowiedzialności za obowiązania (z naciskiem na SUBSYDIARNOŚĆ)
- może się pojawić kazus na temat przystąpienia do spółki i odpowiedzialności nowego wspólnika za zobowiązania sprzed jego przystąpienia.
- różnica międzu reprezentacją a prowadzeniem spraw.
Tyle z pierwszego wykładu...


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 8:40, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
Krzysztof K
Dołączył: 19 Paź 2006
Posty: 295
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Opole

Temat postu:

Dzięki, trochę się napracowałaś.

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 11:19, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
alina c
Dołączył: 24 Paź 2006
Posty: 131
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Temat postu:

Dzięki Aniu !

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 11:39, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
karolix
Dołączył: 08 Lis 2006
Posty: 219
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: OPOLE

Temat postu:

dziękujemy pięknie!!!

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 21:02, 17 Lut 2009
Autor Wiadomość
Beata Wolak
Dołączył: 08 Gru 2006
Posty: 31
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Opole

Temat postu:

Również bardzo dziękujemy !!!

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu

 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


      Do góry  

Strona 1 z 1
Skocz do:  
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Avalanche style by What Is Real © 2004
             
Regulamin